Wat is duurzaamheid?

De definitie van duurzaamheid volgens de Dikke van Dale is ‘geschikt, bestemd om lang te duren’. Een duurzame wereld is een wereld waar bij de drie P’s in balans zijn, namelijk people, planet en profit – ook wel mens, milieu en economie. Als je dit relateert aan de definitie van duurzaamheid in de Dikke van Dale, is duurzaamheid het streven de aarde, de mensheid en de economie een zo lang mogelijke levensduur te geven. Indien er dusdanig veel fossiele brandstoffen worden gebruikt dat de aarde uitgeput raakt, zijn deze elementen niet in balans. 

3 p's

MVO

Duurzaamheid is een begrip dat breed toepasbaar is. Zo kan het ook betrekking hebben op het productieproces van een product of dienst, waarbinnen het weer betrekking kan hebben op activiteiten over de gehele linie. Nog voor het daadwerkelijk produceren van het eindproduct, waarbij in veel gevallen brandstoffen nodig zijn, moeten er grondstoffen gewonnen worden om de materialen te maken. Om iets van staal te maken moet er ijzererts gewonnen worden. IJzererts (erts) is een fossiele brandstof en dus beperkt beschikbaar. Wanneer de materialen beschikbaar zijn en de productie van het eindproduct is gestart, zijn er ontelbare mogelijkheden om dat eindproduct te realiseren. Een duurzame manier van produceren is wanneer er zo min mogelijk fossiele brandstoffen of natuurlijk grondstoffen verbruikt worden. Kleding van katoen heeft bijvoorbeeld veel water nodig bij de productie, een natuurlijke grondstof die steeds schaarser wordt. Dit maakt het produceren van kleding van katoen dus erg belastend voor het milieu en daardoor niet duurzaam. 

De bedrijven die oog hebben voor het milieu en op een duurzame manier te werk gaan, doen dit maatschappelijk verantwoord. Dit staat ook wel bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn de treinen van de NS. Deze rijden volledig op groene stroom. De volgende doelstellingen van de NS zijn om in 2030 tachtig procent minder aardgas te gebruiken en in 2040 volledig fossielvrij te zijn. NS levert een dienst in de vorm van het vervoeren van mensen. Om die dienst mogelijk te maken, maken zij gebruik van groene stroom. 

duurzaamheid in het bedrijfsleven

Energietransitie 

NS is een goed voorbeeld van een bedrijf dat haar steentje bij wil dragen aan de energietransitie. Dit is de beweging naar een andere energievoorziening dan de traditionele manier die voornamelijk bestaat uit gebruik van fossiele brandstoffen. Er wordt gestreefd naar een energievoorziening gebaseerd op duurzame energiebronnen. Dit initiatief is door Verenigde Naties belegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 °C. In 2016 is dit akkoord ondertekend door staatssecretaris Dijksma namens de 28 lidstaten van de Europese Unie. Vanuit de landelijke regering zal ieder land dat zich heeft verbonden aan dit akkoord zijn bijdrage leveren aan de doelstellingen. Het stimuleren van het gebruik van groene energie door de consument is een manier om dit te doen. 

duurzaam

Duurzaam consumeren

Als consument kun je namelijk ook bijdragen aan de energietransitie. Het opwekken van groene energie wordt steeds makkelijker en kan tegenwoordig zelfs decentraal gedaan worden. Denk hierbij aan zonnepanelen, warmtepompen en elektrische laadpalen voor de auto aan huis. Duurzame energie opwekken is niet alleen meer weggelegd voor grote bedrijven met flinke windmolenparken. Naast de energie die je verbruikt, zijn er nog talloze andere manieren waarop je duurzaam kunt consumeren. Duurzaam consumeren begint bij het zorgvuldig uitkiezen van de producten die je koopt en de diensten waar je gebruik van maakt. Vervolgens kun je op een duurzame manier omgaan met de producten. Na het gebruik kun je je er op een duurzame manier van ontdoen. Wanneer je boodschappen gaat doen, kun je kiezen voor duurzaam geproduceerde etenswaren. Kies bijvoorbeeld voor producten die zo min mogelijk in plastic verpakt zijn. En wat dacht je van seizoensproducten? De avocado is een goed voorbeeld van een populaire en gezonde vrucht die het hele jaar rond verkrijgbaar is in de schappen van de supermarkt. Wat je als consument niet ziet, is dat deze avocado vaak vanuit verre oorden naar Nederland verscheept moet worden en dus een relatief grote ecologische voetafdruk heeft. Lokaal verbouwde groenten hebben een kleinere afstand af te leggen, waardoor in elk geval het transport geen extra druk uitvoert op de ecologische voetafdruk ervan.

Duurzaam eten is dus zeker relevant! Wanneer je dan een tas vol boodschappen meeneemt uit de supermarkt, is het ook nog zaak duurzaam om te gaan met de aangekochte producten. Voorkom voedselverspilling door niet te veel in te kopen. Probeer tevens alles wat je koopt ook daadwerkelijk te gebruiken. Wist je dat je een bananenschil zelfs kunt gebruiken als zilverpoets? Kies je er toch voor om die bananenschil weg te gooien, scheid dan in elk geval je afval. Dus plastic, karton/papier, glas en overig afval gescheiden houden. 

Duurzaamheid in de samenleving is dus vooral een samenleving waarbij we nadenken over onze keuzes. Tevens staan we stil bij het belang van iets groters dan wijzelf, namelijk de gezondheid van de planeet en haar inwoners. Hoe kunnen deze twee in harmonie met elkaar leven? Het bijdragen hieraan kan centraal gedaan worden door keuzes die gemaakt worden in de landelijke regering, grotere intergouvernementele organisaties zoals de Verenigde Naties, maar ook door jou als consument. 

duurzaam consumeren