Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een thema dat vol in de aandacht staat. Bedrijven worden steeds meer en harder afgestraft door de consument op milieuvervuilende praktijken. Wil je er een beetje bij horen als bedrijf, dan zorg je dat in elk geval ergens op de website vermeld staat dat je duurzaamheid in acht neemt. Echter, dat is niet genoeg. Actief bijdragen aan een betere wereld is de norm. Greenwashing is namelijk onacceptabel, maar lastig te controleren. Duurzaam ondernemen is een trend die al even is ingezet, maar wat is duurzaam ondernemen nu eigenlijk?

In dit artikel nemen we je mee in de wereld van duurzaam ondernemen. 

milieubewust ondernemen

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen is ondernemen op een manier waarbij er zo min mogelijk schade wordt aangebracht aan mens, dier en planeet. Er dient een goede balans te zijn tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit. 

Wat maakt die balans optimaal? Dat duurzaam ondernemen voor het ene bedrijf belangrijker is dan voor het andere bedrijf, mag duidelijk zijn. Er is niet een duidelijke richtlijn voor wanneer een bedrijf duurzaam onderneemt. Daarvoor loopt de aard van de talloze ondernemingen te veel uiteen. Daarnaast is het ook niet wettelijk verplicht om duurzaam te ondernemen. Natuurlijk heb je je als bedrijf te houden aan de wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving dient in de meeste gevallen om excessen aan het andere uiterste tegen te gaan. 

Duurzaam ondernemen is dus als bedrijf actief bezig zijn met de balans tussen de mensen, de planeet en de omzet. Aan eenieder om te bepalen wanneer die balans optimaal is.  

wat is duurzaam ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Naast de term duurzaam ondernemen wordt ook vaak de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gebruikt, ook wel MVO. 

MVO Nederland heeft een eigen definitie gevormd van duurzaam ondernemen. MVO Nederland is een netwerk van ondernemers in de nieuwe economie. Dit is een economie waarin MVO centraal staat. Die definitie luidt als volgt: 

“Klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, vergrijzing; zo maar wat termen die je zou kunnen associëren met maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Wat je als mens ook onder maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) verstaat, feit is dat het uiteindelijk gaat om het als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij. Door in activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens onderneemt een bedrijf toekomstbestendig.”

mvo

Voorbeelden van bedrijven die duurzaam ondernemen

Welke bedrijven doen het dan goed? Hoe is de balans voor hen optimaal tussen people, planet en profit? 

Armed Angels
Armed Angels is een duurzaam kledingmerk dat zich inzet voor het milieu. Hun productieproces is zo ingericht dat er zo min mogelijk schade wordt berokkend aan het milieu. Dit doen zij door een bewuste keuze te maken voor welke grondstoffen ze gebruiken. Zo maakt het bedrijf gebruik van biologisch katoen, afval of natuurlijke grondstoffen om kleding van te maken. De nadruk bij Armed Angels ligt op producten die zijn ontworpen om lang mee te gaan. Ze zijn groot voorstander van circulair en duurzaam ondernemen, waarbij ze niet alleen hun eigen productieproces optimaliseren, maar ook anderen helpen duurzaam te ondernemen. Zo helpt het bedrijf boeren in India om over te schakelen op biologisch katoen. Dit levert de boeren meer geld op en hierdoor worden zij niet blootgesteld aan giftige pesticiden. Daarnaast zet Armed Angels zich in maatschappelijke problemen op te lossen in de mode-industrie, zoals slavernij in textielfabrieken. Door een eerlijke prijs te vragen voor de producten die zij maken, kunnen zij dit ook hun leveranciers garanderen. 

Tony Chocolonely
Tony Chocolonely verkoopt chocolade en hun missie is om chocolade 100% slaafvrij te maken. Omdat de chocoladeketen zo is ingericht dat cacaoboeren hun cacao verkopen aan een klein aantal grote bedrijven die het vervolgens wereldwijd distribueren, hebben deze paar grote bedrijven veel macht. Zij bieden de cacao aan voor een lage inkoopprijs om zo, zo veel mogelijk te kunnen verkopen. Dit drukt enorm op de prijs die de boeren nog voor hun cacao kunnen krijgen, waardoor er veel armoede ontstaat en zelfs moderne slavernij. Tony Chocolonely investeert in samenwerkingen met cacaoboeren voor op lange termijn, maakt betere prijsafspraken, traint cacaoboeren om hun oogst en organisatie te verbeteren. Daarnaast proberen zij zo veel mogelijk partners in de industrie aan te haken om bij te dragen aan hun missie van 100% slaafvrije chocolade. Zij focussen zich dus voornamelijk op het menselijke aspect van duurzaam ondernemen.

Triodos Bank
Triodos Bank draagt breed uit te staan voor duurzaamheid. Een duurzame bank die door verstandige keuzes te maken in hun investeringsbeleid, bijdraagt aan een betere wereld. Zo financiert Triodos enkel bedrijven die mens, milieu of cultuur centraal stellen. Niet alleen het investeringsbeleid is er op ingericht om bij te dragen aan een duurzame maatschappij. Ze stimuleren hun klanten ook duurzame keuzes te maken door bijvoorbeeld een hypotheek aan te bieden dat aanzet te verduurzamen. Er zijn een aantal sectoren waarop zij zich focussen, zoals kunst & cultuur, energie & klimaat, zorg & welzijn, landbouw & voeding en duurzaam vastgoed. 

PLUS Supermarkt
PLUS Supermarkt is al zeven jaar op rij verkozen tot de meest verantwoorde supermarkt in het jaarlijkse Gfk MVO rapport. In dit rapport worden Nederlandse supermarktketens beoordeeld op negen duurzaamheidsaspecten: klanten en maatschappij, gezondheid, duurzame handel, klimaat, lokale betrokkenheid, Fairtrade, voedselverspilling, dierenwelzijn en medewerkers. PLUS geeft zelf aan een beleid te hebben dat deze claim ondersteunt. Zo richten zij zich op vijf pijlers binnen PLUS: een verantwoorde herkomst van producten, gezondheid & vitaliteit, een beter milieu, lokale betrokkenheid en goed werkgeverschap. Een goed voorbeeld van een duurzame onderneming, waar je dagelijks terecht kunt voor jouw boodschappen. 

bedrijven die duurzaam ondernemen